CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN SẢN PHẨM THIẾT BỊ VỆ SINH, THIẾT BỊ BẾP

I. MỤC ĐÍCH

Quy định chính sách giao nhận, lắp đặt với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại Công ty cổ phần Smart BKG.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

– Tất cả các khách hàng mua sản phẩm thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp tại Công ty.

III. KHU VỰC ÁP DỤNG

– Áp dụng trên phạm vi toàn cầu.