Bảo hành

I. THỜI GIAN BẢO HÀNH

Thời gian bảo hành sẽ tùy thuộc vào từng sản phẩm và theo chính sách chung của Công ty.

II. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Sản phẩm sẽ được bảo hành nếu thoả mãn được các điều kiện sau:

1.  Sản phẩm còn trong hạn bảo hành.
2.  Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin ( kiểu bồn, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, số điện thoại, địa chỉ, ngày mua…),tem bảo hành phải còn nguyên vẹn, không bị rách, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn….với những sản phẩm áp dụng phiếu bảo hành. Với những sản phẩm không áp dụng phiếu sẽ căn cứ vào ngày sản xuất có trên thân sản phẩm.
3.  Hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi quy trình sản xuất.
4.  Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.
5.  Nếu trong thời gian bảo hành sản phẩm có vấn đề gì do lỗi kỹ thuật của bên Công ty thì bên Công ty sẽ có trách nhiệm phối hợp với Kỹ thuật viên khắc phục sữa chữa cho bên mua trong vòng 24 giờ ngay khi bên bán nhận được văn bản yêu cầu bảo hành của bên mua.

III. TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN BẢO HÀNH

1. Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành.
2. Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở bên trên.
3. Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.
4. Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Công ty.
5. Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi của người sử dụng, và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Công ty.
6. Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên tư vấn khách hàng của Huge sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành.