Vòi lavabo Seeme (H-8900V)

Vòi lavabo nóng lạnh Seeme cao
Germany standard