Vòi lavabo Pheonix Gold (H-SBT566G)

Vòi lavabo nóng lạnh Phoenix Gold
Germany standard