Vòi lavabo Lambert (H-6900V)

Vòi lavabo nóng lạnh Lambert
Germany standard