Vòi lavabo Lambert cao (H-6900A2)

Vòi lavabo nóng lạnh Lambert
Germany standard