Sen cây nhiệt độ Phoenix Gold (H-S1966T) đc

Thiết kế và sản xuất theo công nghệ mới nhất của EU