Sen cây nhiệt độ Lambert (H-S6966N) đc

Thiết kế theo phong cách hiện đại, design mới nhất của kiến trúc Châu Âu