Sen cây nhiệt độ Lambert (H-S6966) đc

Thiết kế độc đáo theo phong cách châu Âu