Sen cây nhiệt độ black (H-S6266B) đc

Thiết kế và sản xuất theo công nghệ mới nhất của EU