Sen cây nhiệt độ Phoenix Gold (H-S1966T)

Thiết kế và sản xuất theo công nghệ mới nhất của EU

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính năng

SEN CÂY NHIỆT ĐỘ TÂN CỔ ĐIỂN GOLD

Sản phẩm được sản suất bằng đồng Italia

Bề mặt mạ 5 lớp (niken>10um, chrome>0,3um)

Sử dụng cartrige cao cấp độ bền trên 70.000 lần.

Van điều chỉnh nhiệt độ Vernet của Pháp

Hàm lượng chì (pb) 0,013% (mức an toàn 0,025%)

Bảo hành kỹ thuật 5 năm

Kích thước và tỷ lệ