Mirror (H-GCH57)


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính năng

Kích thước và tỷ lệ

  • Chiều cao 700mm
  • Chiều rộng 500mm