Make-up Mirror(ML222-BG(LED)


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính năng

Kích thước và tỷ lệ

  • Chiều cao 436mm
  • Chiều rộng 314mm