BỘ TỦ LAVABO PVC H-PE9-80

Kích thước:

  • Tủ gương: 750x150x700mm

  • Tủ lavabo: 800x475x500mm