Bộ phụ kiện Pamela 𝑚𝑎𝑡𝑡𝑒 𝑏𝑙𝑎𝑐𝑘

  • Mã sản phẩm: H-B1139B, H-B1239B, H-B1439B, H-B1039B, H-B1539B, H-MA216B/H-MA215B, H-B1639B, H-B1739B, H-B1739AB, H-B1839B
  • Danh mục: Pamela black
  • Màu sắng: Trắng
  • Chất liệu: Inox 304
  • Thương hiệu: Huge
  • Xuất xứ: Chính hãng